Vi vil at du skal ha Customer success!

Hadde det ikke vært fint om alle tjenester også hadde en egen avdeling som er tilgjengelige når du trenger råd og veiledning, bare for deg?

Vi vil at du skal ha Customer success!

En service som sitter i Norge, snakker norsk og befinner seg i samme tidssone? Customer success er et team som vil hjelpe deg med de spørsmål du måtte ha og hvordan du optimaliserer servicedesken til ditt bruk.

“Best practice”

Etter implementeringen og før du begynner å bruke Pureservice, anbefaler vi at du har et “onboardingmøte” med din Customer success manager.  Et “onboardingmøte” er det første møte hvor Customer success blir kjent med dine behov. De veileder deg på hva som må fokuseres på når servicedesken settes opp, og kommer med anbefalinger om hvordan du skal nå dine mål. 

Uten veiledning er det alltid en mulighet for at du tar mange unødvendige veier for å komme frem til ønsket bruk, eller ikke bruker elementer som ligger til rette for å hjelpe deg. Dette resulterer i at prosessene tar lengre tid enn det som er nødvendig. Alt skal forstås, brukes og settes opp på riktig måte, vi kaller det “best practice”. Det er mange brikker som skal på plass for å utnytte en hel servicedesk. Ikke bare i begynnelsen, men også under faktisk bruk! 

Fordelene

Vi vil legge opp til at du bruker hele servicedesken på best mulig måte. Pureservice skal utnyttes til det fulle og det er viktig å ha effektive rutiner, smarte løsninger og bedre arbeidsflyt. 

Customer success bidrar også til at vi blir godt kjent med deg og dine behov. Dette handler om verdiskaping. Din stemme blir en intern stemme hos Pureservice, og det blir en fin erfaringsutveksling hvor du blir ivaretatt og vi blir klokere.

Filosofien

Hele Customer success-konseptet bygger på en filosofi om at du skal følges opp hele veien. Pureservice kunne se at dette var et behov hos mange fordi de ikke tilpasset seg sitt verktøy optimalt.

Med Customer success får vi verdifull innsikt i hvordan Pureservice servicedesk blir brukt i praksis, og dermed kunnskap om hvilken retning vi tar videre!

Admin

Skrevet av Admin

Få en gratis demonstrasjon

Vi er opptatt av at du skal få den beste opplevelsen når du prøver Pureservice. Derfor kan vi skreddersy din gratisversjon etter ditt behov, slik at du umiddelbart får den beste opplevelsen.

Kom i gang
selvbetjeningsportal 1-2x